segunda-feira, 15 de janeiro de 2018

PHOENIX VILLAGE
The Atmosphere outside Phoenix Village / Guanzhuscape Planning and Design Institute. photo by Xiangwei Kong, Xuefeng Cheng, Ziyi Wang